Silná a trvanlivá: Automobilová maziva od společnosti Henkel

Automobilová maziva jsou potřeba pro mnoho různých procesů ve výrobních a servisních zařízeních. V různých fázích - např. v lisovně, při opracování rámu, kol, podvozku, součástí odpružení, na klimatizačních jednotkách, pohonném systému a elektrických motorech – jsou vyžadovány speciální maziva. Při potřebě obráběcích kapalin, mazání a svařování, je k dispozici naše komplexní nabídka profesionálních produktů a řešení, s dlouhou životností a účinností, schválená výrobci originálního vybavení (OEM)!

Při veškerém lisování, lití, tváření, kování a protlačování, tažení drátu, výrobě trubek, soustružení, frézování, vrtání (hlubokých otvorů), řezání závitů, vystružování, honování, broušení, zpracovávání a tváření kovů nebo odebírání kovů – spojte se s našimi odborníky a zkonzultujte s nimi svoje potřeby mazání v rámci procesu.

Související oblasti použití     Výhody     Kontakt


Automobilová maziva Henkel se dělí do různých kategorií

Mezi naše produkty patří:

  • Maziva pro lití, např. maziva pro lití pod tlakem, přípravky pro uvolňování výlisků z forem, povlaky pro gravitační lití do forem, přípravky pro uvolňování nízkotlakých výlisků, maziva pístů, maziva čepů vyhazovačů, rozjížděcí maziva, bezvodá maziva.
  • Maziva pro kování, zejména maziva pro kování za vysoké teploty, maziva pro kování za tepla, maziva pro kování ingotů za tepla, ne-pigmentovaná maziva, maziva bez grafitu, glazury pro přesné kování, extruzní maziva.
  • Lisovací maziva a oleje pro automobilový průmysl.
  • Maziva pro tváření za studena s různými složeními včetně zinečnatého fosfátu, zinečnato-železnatého fosfátu, mořících inhibitorů, nosičů mýdel, reaktivního mýdla, odstraňovače fosfátů, polymerních a poměďovacích povlaků.
  • Tváření trubek s mazivy vhodnými pro válcování zatepla,  ohýbání zatepla, pěchování konců, tažení zastudena a válcování zastudena.
  • Odstraňování kovů s polosyntetickými chladícími emulzemi, roztoky pro broušení bez minerálních olejů, honovací oleje.
  • Nízkotlaké lisování a odlévání do forem s mazivy, které chrání komponenty v extrémních prostředích, jako je vysoké napětí, vysoké teploty a chemikálie.

Výhody práce s mazivy Henkel pro automobilový průmysl

  • Lepší produktivita a nižší náklady: Delší životnost forem, kratší doby cyklů, delší životnost nástrojů, menší spotřeba při lepší kvalitě dílů se zlepšenou kvalitou povrchu a konkurenceschopnými náklady procesu.
  • Ekologicky odpovědné procesy s našimi automobilovými mazivy: Snížení počtu vad a zmetků, nižší odpad a spotřeba maziv při práci s bezpečnými řešeními bez zápachu a šetrnými k pokožce.

Související oblasti použití

Karosérie (BIW) Podvozek Elektroinstalace / Elektronika
Body in WhiteChassisElectrical/Electronics

Klimatizace Pohonný systém Užitková vozidla
HVACPowertrainCommercial vehicles

Kontaktujte nás! Prosím, kontaktujte nás, abyste získali další informace.

Literatura

BONDERITE L-CA DCLP

Klíčové aplikace a funkce v celém karosérie