Systém managementu baterií firmy Henkel: Napájení vozidel na alternativní formy energie

Máme starost o životní prostředí a chceme poskytovat udržitelná řešení výrobcům originálního vybavení a servisům! S tím, jak trh vozidel na alternativní formy energie roste, společnost Henkel přirozeně nabízí několik produktů pro trvanlivý, spolehlivý systém managementu baterií. Náš sortiment obsahuje produkty pro palivové články, ochranné povlaky baterií a nabíječky a všechno s tím spojené: Články, baterie a moduly v Li-ion bateriích, elektrické motory, střídače a měniče, kryty baterií stejně jako pro vysokonapěťové kabely a konektory.

Henkel řešení pro vozidla na alternativní formy energie zajišťují množství aplikací, jako je lepení a výroba plošných těsnění, zalévání do pryskyřice / lití, tavné nízkotlaké lisování, lepení magnetů, nanášení vodivých základových nátěrů, impregnace a práce s produkty Terophon HDF i dalšími izolačními pěnami a tepelně vodivými lepidly. Vyřešte úkoly pomocí komplexního portfolia produktů Henkel – např. pro management baterií a kabeláž elektromobilů. Obraťte se na nás, když budete potřebovat odborné konzultace!

 Výhody     Kontaktujte nás

 


Download

Alternative Energy Vehicle Systems


Aplikace Henkel pro alternativní systémy managementu baterií

Vozidla na alternativní formy energie mají speciální potřeby, ale nejen s ohledem na jejich systém managementu baterií: Hledáte vyšší teplotní stabilitu? Odolnost vůči tepelné roztažnosti a rozkladu? Nižší velikost a hmotnost vozidel na alternativní formy energie díky použití alternativních podkladových materiálů pro lepení? Snižování hluku a vibrací? Vynikající tepelnou vodivost? Elektromagnetické stínění? Silnou ochranu proti vysokému napětí, tepelným šokům, chemikáliím a korozi? Flexibilitu při tvorbě designu a cenovou výhodnost?

S řešeními Henkel pro systémy managementu baterií můžete překonat množství problémů.
Mezi naše produkty patří:

  • Různé těsnicí a lepící aplikace, které zvyšují bezpečnost baterií.
  • Vodivé základové nátěry zlepšující výkonnost a účinnost baterie.
  • Různá izolační řešení, která snižují hlučnost a vibrace, čímž prodlužují životnost komponentů.
  • Elektrokeramické povlaky a lepidla k ochraně a montáži lehkých materiálů.
  • Tepelně vodivé licí pryskyřice a dělící materiály umožňující rozptyl tepla.
  • Vodotěsná a vzduchotěsná plošná těsnění pro efektivní vzduchové chlazení systému managementu baterií.
  • Materiály pro nízkotlaké lisování a zalévání do forem, jež chrání komponenty v extrémních prostředích, jako je vysoké napětí, chemikálie a vysoké teploty.

Výhody práce se systémem managementu baterií Henkel

  • Lepší bezpečnost a delší životnost komponentů.
  • Vyšší trvanlivost a spolehlivost.
  • Optimalizovaný design pro zvýšení účinnosti a významné snížení nákladů na výrobní proces.