Chemoprén

Chemoprén, jedna z nejznámějších českých značek kontaktních lepidel z portfolia firmy Henkel ČR,  se již deset let vyrábí bez toluenu. Před deseti lety byl Henkel doslova „průkopníkem” při odstranění toluenu z receptur lepidel značky Chemoprén. Trend od té doby směřuje k dalšímu postupnému vyřazování látek, které mohou škodit lidskému zdraví. Přesto nebezpečný toluen mohou stále obsahovat nejen různá lepidla, ale také barvy, se kterými lidé běžně pracují.

Více na www.chemopren.cz


Kategorie výrobků

Chemoprén je univerzální kontaktní lepidlo, které lze využít k lepení nejrůznějších povrchů, savých i nesavých. Pokud máme zajištěnou dostatečnou plochu lepeného spoje, toto lepidlo má jen málo omezení. Při lepení kontaktním lepidlem je doporučován tento postup. Lepené spoje by měly být řádně očištěny a odmaštěny. Lepidlo se nanáší na oba lepené spoje. Po nanesení lepidla na plochy necháme lepidlo cca 15 minut odvětrat. Po odvětrání obě plochy přitiskneme, přičemž je důležitý okamžitý tlak na lepenou plochu. Konečná pevnost  spoje je po cca 24 hodinách
Externí odkazy