Nanášecí technologie


Brusiva Materiál, který se používá k vyhlazování, strojovému obrábění, v některých případech ke zdrsnění jiného měkkého materiálu zevním broušením. více….
Lepidla Nekovové látky, schopné spojovat materiály povrchovým pojením (adheze) a vazba má adekvátní vnitřní pevnost (koheze). více….

Lisování Vytvoření tvaru nebo formy za použití prášku nebo kapalin. více….
Maziva Látka, jako je tuk nebo olej, která snižuje tření při aplikaci na povrch pohybujících se součástek. více….

Nanášecí zařízení Od prostých ručních zařízení po plně automatizované systémy, Henkel nabízí nanášecí zařízení standardní či přizpůsobené: monitorovací vybavení, vybavení na podporu předúpravy a vytvrzovací technologii. více….
Oprava Obnova do dobrého stavu po zchátrání nebo poškození. více….

Plošné těsnění Vše ze široké škály plochých těsnění používaných mezi sesazenými strojními díly nebo okolo potrubních spojů k zabránění úniku plynu nebo kapaliny. více….
Povlaky Vrstva materiálu nanesená na povrch za účelem ochrany nebo ke zlepšení estetického dojmu. více….

Povrchové předpravy Řada materiálů, schopných měnit konečnou povrchovou úpravu, druh působení ke zlepšení vzhledu, zvýšení pevnosti slepení a korozní odolnosti. více….
Pájka
Materiály určené k pájení elektronických sestav.
více….

Separátory Povrchová úprava používaná jako pomoc při výrobě pomocí formy která zabraňují součástce přilepení k formě. více….
Tmely Látka, používaná k utěsnění povrchu k zabránění průniku kapaliny nebo plynu. více….

Utěsňování a zajišťování závitů Anaerobní produkty na zajišťování a utěsňování závitů vytvrdnou na pevný termosetový plast, když se dostanou do kontaktu s kovem bez přístupu vzduchu, zajišťují a těsní závity konstrukcí. více….
Zalévání a pouzdření Zalévací a pouzdřící hmoty pro elektronické aplikace. více….

Čističe Látky, schopné odstraňovat špínu, mastnotu nebo nečistoty. více….